บริษัท แอ็บสแทรคท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด “Abstract Engineering Co., Ltd.” / บริษัท เฌอคอนส์ จำกัด “Shercons Co., Ltd.”
บริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษางานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ
บริษัท แอ็บสแทรคท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
เลขทะเบียน 0125556020875
บริษัท เฌอคอนส์ จำกัด
เลขทะเบียน 0125562002212
083-092-6166
วีรภัทร์

ติดต่อเรา

สายด่วน 083-092-6166 (วีรภัทร์)

บริษัท บริษัท แอ็บสแทรคท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท บริษัท เฌอคอนส์ จำกัด
ที่ตั้ง 89/223  ม.6 ต.บางรักน้อย
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
มือถือ 083-092-6166 (วีรภัทร์)
อีเมลล์ weerapat@shercons.com
เว็บไซต์ http://www.shercons.com
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/ABS.SHC

Google Map