บริษัท แอ็บสแทรคท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด “Abstract Engineering Co., Ltd.” / บริษัท เฌอคอนส์ จำกัด “Shercons Co., Ltd.”
บริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษางานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ
บริษัท แอ็บสแทรคท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
เลขทะเบียน 0125556020875
บริษัท เฌอคอนส์ จำกัด
เลขทะเบียน 0125562002212
083-092-6166
วีรภัทร์

เกี่ยวกับเรา

ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556

      “Abstract Engineering Co., Ltd.” ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556 และได้ขยายธุรกิจ “Shercons Co., Ltd.” มาร่วมเป็นกิจการร่วมค้า “Joint Venture” โดยก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการตอบสนองลูกค้าได้หลากหลาย และครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้ทางลูกค้าได้บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ คุณภาพเพียบพร้อมในทุก ๆ สายงาน เพื่อรองรับงานในระดับโครงการใหญ่ และหลากหลายมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ มีบุคคลากรและทีมงาน ที่มีคุณภาพ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรทันสมัย ที่มีความเพียบพร้อมมากขึ้น เพื่อตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

Abstract และ Shercons ตั้งขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำธุรกิจ การรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบ โดยมีบริการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว บริษัทฯ ไม่เพียงแต่ก่อสร้างตามรูปแบบที่ได้รับมา แต่เราจะมีการตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังคง ยึดหลักเกณฑ์ความปลอดภัย ความถูกต้องตามหลักวิชาการ และยังคง คุณภาพ ซึ่งจะทำให้เจ้าของโครงการประหยัดค่าใช้จ่าย และใช้ระยะเวลา ในการก่อสร้างที่รวดเร็วขึ้น โดยบริษัทฯ มีบุคคลากรที่มีประสบการณ์ ดังที่กล่าวมาข้างต้น และมีผลงานต่างๆ หลากหลายประเภท อาทิเช่น งานบ้านระดับสูง, อาคารคอนโดและที่พัก, โรงงาน, โชว์รูมสำนักงาน, ฐานรากเครื่องจักรหนัก, โรงแรมและรีสอร์ท ฯลฯ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังมีบริษัทร่วมค้า และผู้เชี่ยวชาญในสายงานต่าง ๆ อาทิเช่น บริษัทรับออกแบบงานสถาปัตยกรรม รวมถึงงานออกแบบ เชิงวิศวกรรมในทุกภาคส่วน บริษัทผู้ประกอบกิจการงานในส่วนของงานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และอื่นๆ ร่วมด้วย

วิสัยทัศน์
“พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ใส่ใจในเรื่องคุณภาพงานตามหลักวิชาการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์ เน้นความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม”

ชื่อบริษัท บริษัท แอ็บสแทรคท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
วันที่ก่อตั้ง 9 กันยายน 2556
เลขที่จดทะเบียน 0125556020875
ตั้งบริษัท 89/223  ม.6 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
มือถือ 083-092-6166 (วีรภัทร์)
อีเมลล์ weerapat@shercons.com
เว็บไซต์ http://www.shercons.com
คณะกรรมการบริษัทฯ นายวีรภัทร์ ประเสริฐหริสุข
เป้าหมายหลัก รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษางานก่อสร้าง

ชื่อบริษัท บริษัท เฌอคอนส์ จำกัด
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
วันที่ก่อตั้ง 18 มกราคม 2562
เลขที่จดทะเบียน 0125562002212
ตั้งบริษัท 89/223  ม.6 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
มือถือ 083-092-6166 (วีรภัทร์)
อีเมลล์ weerapat@shercons.com
เว็บไซต์ http://www.shercons.com
คณะกรรมการบริษัทฯ นายวีรภัทร์ ประเสริฐหริสุข
เป้าหมายหลัก รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษางานก่อสร้าง