บริษัท แอ็บสแทรคท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด “Abstract Engineering Co., Ltd.” / บริษัท เฌอคอนส์ จำกัด “Shercons Co., Ltd.”
บริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษางานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ
บริษัท แอ็บสแทรคท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
เลขทะเบียน 0125556020875
บริษัท เฌอคอนส์ จำกัด
เลขทะเบียน 0125562002212
083-092-6166
วีรภัทร์

บริการของเรา

บริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์

บริการออกแบบ

ให้บริการออกแบบจากทีมสปานิกและทีมวิศวกรมืออาชีพ ประสบการณ์สูง สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ตรงความต้องการ

บริการก่อสร้าง

บริการก่อสร้างด้วยทีมงานมืออาชีพ ครบทุกวงจร โดยคำนึงถึงคุณภาพ เวลา งบประมาณ และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

บริการให้คำปรึกษา

บริการให้คำปรึกษาในด้านการก่อสร้างทุกรูปแบบ โดยทีมงานมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าได้ในสิ่งที่ต้องการและดีที่สุด