บริษัท แอ็บสแทรคท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด “Abstract Engineering Co., Ltd.” / บริษัท เฌอคอนส์ จำกัด “Shercons Co., Ltd.”
บริษัทฯ รับเหมาก่อสร้างและที่ปรึกษางานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ
บริษัท แอ็บสแทรคท์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
เลขทะเบียน 0125556020875
บริษัท เฌอคอนส์ จำกัด
เลขทะเบียน 0125562002212
083-092-6166
วีรภัทร์

Laguna Park Phuket , Parcel E 20 Villas with Club House

2014 to 2019

PORTFOLIO

Project Name Laguna Park Phuket , Parcel E 20 Villas with Club House
Location Phuket , Thailand
Owner Twin Waters Development Co., Ltd.
Project Cost 145,577,489 Baht  (5 Contracts)
Work description Detached House 20 Villas with Club House and Swimming Pool